Wykrywacz metali wstępem do wielkiej historycznej przygody

Pasją wielu osób jest historia. Część z nich rozszerza swoje zainteresowania poszukując znalezisk, które związane są z dawnymi dziejami. Przydatnym narzędziem do poszukiwań jest wykrywacz metali, jednak nie każdy i nie wszędzie może go używać.

Czym jest wykrywacz metali?

Używanie wykrywacza metali kojarzy się z poszukiwaniem skarbów. Tymczasem to urządzenie zbudowano dla wojska do wykrywania min. Dziś jego zastosowanie jest o wiele szersze. Posługują się nim nie tylko wojsko i pasjonaci historii, ale także pracownicy, którzy szukają w ziemi rur czy archeolodzy.
Detektor metalu działa dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Wykrywacz wysyła fale elektromagnetyczne, które natrafiając na metal powodują wysłanie przez niego swoich fal elektromagnetycznych. Te są odbierane przez detektor, który daje sygnał o znalezieniu metalowego przedmiotu.

Rodzaje wykrywaczy metali

Wykrywacz składa się z kilku zasadniczych części – cewki, panelu sterującego oraz zasilania. Cewka odpowiada za wysyłanie i odbieranie sygnału elektromagnetycznego. Panel sterujący umożliwia uruchomienie urządzenia i dostrojenie go do potrzeb. Panel i cewkę łączy kabel poprowadzony po specjalnym ramieniu. Jako źródło zasilania wykorzystuje się najczęściej baterie.
Obecnie jest wiele różnych rodzajów wykrywaczy metali. Do najpopularniejszych należą dudnieniowe, impulsowe i ze zbalansowaną cewką odbiorczą. Nowoczesne modele mają wiele ciekawych funkcji, m.in. rozpoznawanie rodzaju znalezionego metalu.

Wykrywacz metali najlepiej dobierać w zależności od rodzajów prowadzonych poszukiwań. Pod uwagę trzeba wziąć głębokość poszukiwań, czy będą prowadzone w ziemi czy w wodzie oraz przypuszczalną wielkość znalezisk.

Co mówią przepisy?

Wprawdzie posiadanie detektora jest jak najbardziej legalne, ale jego używanie obwarowane jest różnymi przepisami. Wskazują one, kto, kiedy i gdzie może prowadzić poszukiwania przy pomocy wykrywacza.

Na poszukiwania przedmiotów zabytkowych niezbędne jest zezwolenie. Bez niego można poszukiwać wyłącznie przedmiotów zgubionych lub teoretycznie bezwartościowych (np. puszek).

Poszukiwania przedmiotów zabytkowych bez zezwolenia jest przestępstwem.
Zezwolenie na poszukiwania można uzyskać u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy złożyć stosowny wniosek i opłacić opłatę skarbową. We wniosku, oprócz danych poszukiwacza oraz wskazania miejsca poszukiwań, trzeba też podać termin poszukiwań i ich uzasadnienie. Niezbędne jest też dołączenie zgody właściciela terenu na posuzkiwania.