Jeleniogóski AlleyCat

Co to jest ?

AlleyCat to rodzaj gry miejskiej odbywającej się w warunkach normalnego ruchu. Polega ona na dojechaniu rowerem do określonych miejsc i wykonaniu prostych zadań potwierdzających pobyt. Zwycięża osoba, która wykona najwięcej zadań w najkrótszym czasie.
Zabawa pochodzi ze środowiska kurierów rowerowych. Pierwszy raz użyto nazwy Alleycat w 1986 roku w Toronto i od tamtego czasu jest identyfikowana z zawodami kurierskimi.

AlleyCat w Jeleniej Górze

Nie musisz być kurierem ani mieć stalowej łydy by wziąć udział w Jeleniogórskim AlleyCat. Nawet, jeśli nie uzyskasz wysokiego wyniku w punktacji, możesz się świetnie bawić a nawet zdobyć nagrody.
Dla potrzeb Rowerowej Jeleniej Góry zmodyfikowaliśmy nieco zasady by nie był to wyłącznie wyścig lecz również rozrywka i rekreacja. Naszym celem jest jazda na rowerze oraz pokazanie ciekawych miejsc w okolicy. Punktacja jest mniej ważna.

Jeśli tylko lubisz rower i chcesz przyjemnie spędzić czas – zapraszamy !

Zasady gry

 • Spotykamy się o czasie i w miejscu podanym w komunikacie organizacyjnym.
 • Każdy uczestnik otrzymuje kartę startową oraz wykaz lokalizacji do odwiedzenia.
 • Celem zabawy jest dotarcie do jak największej ilości miejsc.
 • W każdym z wyznaczonych punktów kontrolnych należy odpowiedzieć na proste pytanie a jego liczbową odpowiedź wpisać wyraźnie do karty startowej.
 • Wyraźnie wypełnioną kartę startową należy przesłać za pomocą infokiosku Szlaku Cysterskiego. Jak to zrobić opisaliśmy tutaj: jak przesłąć kartę startową za pomocą infokiosku.
 • W ustalaniu zwycięzców brane będą pod uwagę w pierwszej kolejności: ilość potwierdzonych lokalizacji, w drugiej kolejności: czas przybycia na metę.
 • Zwyciężają ci uczestnicy, którzy odwiedzą najwięcej miejsc w najkrótszym czasie.
 • Nagrody rzeczowe (o ile będą), otrzymają w kolejności punktacji zawodnicy nr 1, 2, 4, 8, 16, 32 itd.
 • Nagrody odbierane będą u ich fundatorów przez kolejny tydzień, na podstawie podanego kilkucyfrowego kodu.
 • Udział w grze jest bezpłatny.

Odpowiedzialność

W skrócie: Każdy jedzie na własną odpowiedzialność. Osoby nieletnie pod opieką dorosłych.

 • Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim, należy zachować szczególną ostrożność.
 • Uczestnicy przystępując do Gry/Zabawy biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 • Pomysłodawca/organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Gry/Zabawy mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 • Pomysłodawca/organizator nie jest stroną między Uczestnikami a osobami trzecimi, których dobra mogłyby zostać naruszone w czasie Gry/Zabawy.
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Daty i terminy

Zaglądaj na nasze strony, będziemy podawać informacje o planowanych startach.

Nie ma sztywnej ramówki, pomysły na trasy i punkty kontrolne i terminy powstają spontanicznie.
Również Ty możesz być Pomysłodawcą. Wystarczy opisać punkty kontrolne i skontaktować się z nami podając termin startu.
Masz pomysły – napisz. My z przyjemnością też się zabawimy :)